اخبار و اطلاعیه ها

مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی از سایت لاندری سایان بازدید نمودند

در این بازدید که مدیران شرکت امید بارثاوا نیز حضور داشتند از روند اجرایی کار بازدید صورت گرفت. مدیر عامل لاندری سایان توضیحاتی درخصوص نحوه کار ارایه دادند