اخبار و اطلاعیه ها

مهندس محمود جراحی معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بازدید نمودند.

در این بازدید نحوه کار و فرآیند شستشو توضیحاتی ارایه شد.